RSS

Sunday, November 25, 2012

Thalaq (1)



Berzaman sudah blog ini tidak terusik. Teramat lama. Tiba-tiba terasa ingin mencoret dan menconteng sesuatu supaya terisi juga blog ini, walau tak seberapa. Masalah keruntuhan institusi keluarga Islam (Thalaq) di Malaysia semakin menjadi-jadi apabila rekod Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) mendapati, sebanyak 28,035 pasangan bercerai pada tahun 2011 lalu. Iaitu secara puratanya sebanyak 77 kes dalam sehari.[1] Apa, kenapa, mengapa dan bagaimana masalah ini terus meningkat berlaku. Sebelum lebih lanjut bincangkan kes ini, ada baiknya kita kenal dulu apa itu Thalaq di dalam syriat Islam.

Makna Thalaq

Thalaq dari segi bahasa bermaksud terputus sesuatu ikatan secara mutlak atau berpisah. Dari segi istilah pula bermaksud, terputusnya sebuah ikatan perkahwinan dengan kata-kata khusus. Contoh : “Aku Thalaq akan kamu dengan talaq satu” atau seumpama dengannya yang membawa maksud yang sama.

Pengsyariatan (di syariatkan thalaq)

Firman Allah : 
[2]((الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ))

"Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik." 



[3] (( يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ))

"Wahai nabi, sekiranya kamu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya dan hitunglah masa iddah itu.."

Hukum – Hukum Thalaq

Hukum thalaq terbahagi kepada 4, iaitu wajib, sunat, makruh dan haram. Hukum tersebut bergantung kepada keadaan dan situasi.

Wajib 
  • Sekiranya ada pergaduhan atau pertelingkahan yang besar, dan tiada jalan penyelesaian, kecuali cerai.
  • Sekiranya si isteri/suami mempunyai penyakit yang boleh memudaratkan pasangannya.

 Sunat
  • Sekiranya isteri/suami yang tidak mematuhi agama dan melanggar perintah Allah.
  • Sekiranya isteri/suami boleh memudaratkannya untuk masa hadapan.

Makruh
  • Sekiranya tidak mempunya sebab musabab yang munasabah.

Haram
  • Sekiranya thalaq isteri ketika isteri sedang haidh atau nifas.



[1] . Kosmo Online - http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2011&dt=1019&pub=Kosmo&sec=Negara&pg=ne_05.htm
[2] . Surah Al-Baqarah, ayat 229.
[3] . Surah At-Thalaq, ayat 1.

No comments:

Post a Comment